Zapisz się do newslettera

Regulamin

  1. Serwis SprawyZdrowia.pl jest poświęcony tematyce zdrowego stylu życia, profilaktyce i leczenia chorób oraz informuję o najważniejszych wydarzeniach prozdrowotnych organizowanych przez instytucje Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce i na świecie.
  2. Serwis SprawyZdrowia.pl ma charakter edukacyjno-informacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte  były poprawne merytorycznie jednakże, materiały dostępne na tej stronie internetowej nie mogą być traktowane jako porady medyczne, mają wyłącznie charakter informacyjny. Administrator niniejszej strony oraz autorzy materiałów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne zawarte w udostępnionych tu materiałach, nie gwarantują też, że treść artykułów jest aktualna. Zamieszczane na tej stronie treści nie mogą być podstawą do podejmowania działań związanych z przeprowadzeniem diagnozy i leczenia. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy się niezwłocznie zgłosić do specjalistów upoważnionych do udzielania pomocy medycznej.
  3. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków farmaceutycznych wymienionych w niniejszym serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
  4. Środki farmaceutyczne wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.
  5. Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.
  6. Żadna część tego serwisu nie może być publikowana bez pisemnej zgody wydawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku prywatnego.